RENHOLD

renhold OSLO

Avfallskjøring - Bortkjøring Oslo and Bortkjøring BÆRUM


Har du mye som burde ha vært kastet men har verken tid eller mulighet.


Vi kommer og henter deres avfall, vi stiller opp med bil og mannskap.

Kombiner det gjerne med eventuelt flytting eller utenom.